Projekt broszury prezentującej koncepcję nowego zagospodarowania kwartału w układzie ulic Prosta – Żelazna – Grzybowska – Waliców w Warszawie. Projekt zrealizowany w 2012 r. Klient: Mennica Warszawska