Koncepcja oraz projekt makiety i skład katalogu Paged Meble.
Projekt zrealizowany w 2014 roku.