Projekt identyfikacji wizualnej dla Polsport Góra Kalwaria – firmy z ponad 90 letnim doświadczeniem. Zakres prac poza standardowymi materiałami graficznymi, takimi jak druki akcydensowe, manual logo, materiały promocyjne, objął również stworzenie szczegółowego systemu oznaczeń sprzętu sportowego produkowanego przez Polsport. Projekt zrealizowany we współpracy z Tomkiem Berszem.