Projekt strony internetowej agencji muzycznej skupiającej czołówkę polskiej sceny hip hopowej.
Projekt zrealizowany w 2017 roku.