Projekt oprawy graficznej czwartej edycji festiwalu Święta Skarpy Warszawskiej.
Projekt zrealizowany we współpracy z Olkiem Modzelewskim.
Projekt zrealizowany w 2015 roku.