Projekt oprawy graficznej czwartej festiwalu Święto Skarpy Warszawskiej. Projekt zrealizowany razem z Olkiem Modzelewskim.