Dyplom magisterski – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Promotor: dr hab. Piotr Karczeski.

Gruntowne reformy, jakie zaszły w systemie komunikacji miejskiej w Warszawie w przeciągu ostatnich lat wymagają również przełożenia na oprawę wizualną spółki zarządzającej – Zarządu Transportu Miejskiego, a także spółek podlegających, zarządzających tramwajami, autobusami, koleją oraz metrem. Założeniem projektu jest ujednolicenie systemu identyfikacji wizualnej – stworzenie wspólnego mianownika wgraficznego dla każdego ze środków transportu w Warszawie.

Dyplom zaprojektowany w 2012r. Projekt brał udział w ogólnopolskiej wystawie "Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2012".